S.No Name Download
1 November 2020 - Main Magazine Open URL
2 November 2020 - Supplimentary Open URL
3 October 2020 - Supplementary Open URL
4 October 2020 - Main Magazine Open URL
5 September 2020 - Main magazine Open URL
6 September 2020 - Supplementary Open URL
7 August 2020 - Main Magazine Open URL
8 August 2020 - Supplementary Open URL
9 July 2020 - Supplementary Open URL
10 July 2020 - Main Magazine Open URL
11 May 2020 - Week 04 Open URL
12 May 2020 - Week 03 Open URL
13 May 2020 - Week 02 Open URL
14 May 2020 - Week 01 Open URL
15 Apr 2020 - Week 05 Open URL
16 Apr 2020 - Week 04 Open URL
17 Apr 2020 - Week 03 Open URL
18 Apr 2020 - Week 02 Open URL
19 Apr 2020 - Week 01 Open URL
20 Mar 2020 - Week 04 Open URL
21 Mar 2020 - Week 03 Open URL
22 Mar 2020 - Week 02 Open URL
23 Mar 2020 - Week 01 Open URL
24 Feb 2020 - Week 04 Open URL
25 Feb 2020 - Week 03 Open URL
26 Feb 2020 - Week 02 Open URL
27 Feb 2020 - Week 01 Open URL
28 Jan 2020 - Week 04 Open URL
29 Jan 2020 - Week 03 Open URL
30 Jan 2020 - Week 02 Open URL
31 Jan 2020 - Week 01 Open URL
32 Dec Week - 04 Open URL
33 Dec Week - 03 Open URL
34 Dec Week - 02 Open URL
35 Dec Week - 01 Open URL
36 Nov week - 04 Open URL
37 Nov week - 03 Open URL
38 Nov week - 02 Open URL
39 Nov week - 01 Open URL
40 Oct week - 05 Open URL
41 Oct week - 04 Open URL
42 Oct week - 03 Open URL
43 Oct week - 02 Open URL
44 Oct week - 01 Open URL
45 Sept week - 04 Open URL
46 Sept week - 03 Open URL
47 Sept week - 02 Open URL
48 Sept week - 01 Open URL
49 Aug week - 04 Open URL
50 Aug week - 03 Open URL
51 Aug week - 02 Open URL
52 Aug week - 01 Open URL
53 July Week - 05 Open URL
54 July week - 04 Open URL
55 July Week - 03 Open URL
56 July Week - 02 Open URL
57 July Week - 01 Open URL
58 June Week - 04 Open URL
59 June Week - 03 Open URL
60 June Week - 02 Open URL
61 June Week - 01 Open URL
62 May Week - 05 Open URL
63 May Week - 04 Open URL
64 May Week - 03 Open URL
65 May Week - 02 View Download
66 May - Week 01 Open URL
67 April - Week 04 Open URL
68 April - Week 03 Open URL
69 April - Week 02 Open URL
70 Apr - week 01 Open URL
71 Mar - week 05 Open URL
72 Mar - week 04 Open URL
73 Mar - week 03 Open URL
74 Mar - week 02 Open URL
75 Mar - week 01 Open URL
76 Feb - week 04 Open URL
77 Feb - week 03 Open URL
78 Feb - week 02 Open URL
79 Feb - Week 01 Open URL
80 Jan - Week 04 Open URL
81 Jan - Week 03 Open URL
82 Jan - Week 02 Open URL
83 Jan - Week 01 Open URL
84 Dec - Week 04 Open URL
85 Dec - Week 03 Open URL
86 Dec - Week 02 Open URL
87 Dec - Week 01 Open URL
88 Nov - Week 05 Open URL
89 Nov - Week 04 Open URL
90 Nov - Week 03 Open URL
91 Nov - Week 02 Open URL
92 Nov - Week 01 Open URL
93 Oct - Week 04 Open URL
94 Oct - Week 03 Open URL
95 Oct - Week 02 Open URL
96 Oct - Week 01 Open URL
97 Sep - Week 05 Open URL
98 Sep - Week 04 Open URL
99 Sep - Week 03 Open URL
100 Sep - Week 02 Open URL
101 Sep - Week 01 Open URL
102 Aug - Week 04 Open URL
103 Aug - Week 03 Open URL
104 Aug - Week 02 Open URL
105 Aug - Week 01 Open URL
106 July - Week 04 Open URL
107 July - Week 03 Open URL
108 July - Week 02 Open URL
109 July - Week 01 Open URL
110 June - Week 04 Open URL
111 June - Week 03 Open URL
112 June - Week 02 Open URL
113 June - Week 01 Open URL